Snel reserveren: bel nu 020-2612673


Huur nu

Smartjehuren.nl maakt gebruik van een online registratie en verificatiesysteem via 24 ID Check. (voor meer informatie zie: www.24idcheck.com. Uw gecontroleerde en geverifieerde klantgegevens kunnen alleen door smarthuren.nl in een gecensureerde versie worden ingezien.

Smartjehuren.nl slaat zelf dus geen gegevens op, zoals persoonsgegevens, afbeeldingen van rijbewijzen e.d. 24 ID Check zal uitsluitend ten behoeve van de het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, registreren, opslaan en beheren. Door Verantwoordelijke (organisatie en/of bedrijf waarmee de overeenkomst wordt afgesloten) is een melding aan het College Bescherming Persoonsgegevens gedaan zoals bedoeld in art. 27 e.v. Wet bescherming persoonsgegevens.
 

Tip:

Registreren werkt het best als u gebruik maakt van een tablet of smartphone waarop u van tevoren een duidelijke foto van uw rijbewijs of ID-kaart heeft opgeslagen (geen flits gebruiken bij het fotograferen).

Belangrijk!

Huren is alleen mogelijk als u zich via 24 ID Check heeft geregistreerd. Bekijk deze video voor uw registratie:
 

Registreren Betalen Inloggen


Bel mij terug